Czy podczas pandemii COVID – 19 wystarczy rąk do pracy w kluczowych branżach?


Pandemia COVID-19 zdefiniowała, które zawody i branże są kluczowe dla funkcjonowania państwa w dobie kryzysu. Rząd Wielkiej Brytanii profesje te określa mianem “kluczowych pracowników”. Reprezentanci tych grup zawodowych w dużej mierze reprezentują zawody deficytowe. Czy podczas kryzysu wystarczy rąk do pracy w tych najważniejszych branżach?

Bohaterzy naszych czasów reprezentują zawody deficytowe

Zawody deficytowe są to takie profesje, w których wolnych miejsc pracy jest więcej niż osób zainteresowanych podjęciem pracy. Ogólnopolski Raport Barometr Zawodów 2020 zrealizowany przy współpracy pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także przedstawicieli wielu innych instytucji, którzy brali udział w panelach eksperckich prowadzonych w powiatach na terenie całego kraju, wymienia 31 zawodów deficytowych.

Na tej liście znajdziemy m.in. pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia, przy produkcji i przy dystrybucji lekarstw i żywności, zawodowych kierowców i kurierów.

Branża medyczno-opiekuńcza

Prognozy przewidziane na 2020 rok wskazują, że braki utrzymywać będą się wśród lekarzy, fizjoterapeutów i masażystów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Deficyty te są skutkiem starzejącego się społeczeństwa. Największe braki odczuwają placówki znajdujące się w niewielkich powiatach, ponieważ większe miasta oferują wyższe zarobki i możliwości. Reprezentanci wymienionych grup zawodowych bardzo często pracują w kilku miejscach jednocześnie, są to zarówno placówki prywatne jak i publiczne. Jeżeli chodzi o lekarzy, to deficyty odczuwalne są w wielu specjalizacjach. Dane Naczelnej Izby Lekarskiej pokazują, że w Polsce mamy 140 000 lekarzy. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców przypada 3,6 lekarza. Liczba ta mieści się w średniej europejskiej. Zwiększa się popyt na usługi fizjoterapeutów, osoby zatrudnione w tym zawodzie coraz częściej zakładają własne gabinety ze względu na niskie zarobki w publicznych placówkach.

Branża transportowa

W ostatnich latach branża transportowa rozwija się, ma to związek ze wzrostem eksportu i importu towarów. Deficyt odnotowano m.in. wśród kierowców samochodów ciężarowych. Wpływ na tę sytuację mają wymagane uprawnienia (prawo jazdy odpowiedniej kategorii) oraz charakter pracy (wielogodzinny dzień pracy, wymagana jest praca w weekendy oraz święta, często również kierowcy nocują poza miejscem zamieszkania). Dodatkowo pandemia i związane z nią masowe gromadzenie zapasów przez konsumentów na kilka dni spowodowały, że aby zapewnić ciągłość dostaw niezbędne było zwiększenie ilości transportów, w związku z czym zapotrzebowanie na kierowców jest jeszcze większe.

Pracownicy magazynów, kurierzy

Z roku na rok coraz chętniej robimy zakupy za pośrednictwem internetu. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na kurierów i pracowników magazynów. Pandemia koronawirusa sprawiła, że m.in. dla branży odzieżowej czy gastronomii, zakupy online wraz z wysyłką czy dowozem okazują się jedyną dostępną możliwością sprzedaży. Gwałtowny wzrost sprzedaży internetowej związany z pandemią w sposób oczywisty sprawił, że zwiększyło się zapotrzebowanie na kurierów oraz pracowników magazynów.

Pracownicy produkcji spożywczej i dystrybucji żywności

Prognoza na rok 2020 zakłada równowagę na rynku pracowników produkcji spożywczej oraz kasjerów. Jednak zbiorowe korzystanie przez pracowników z możliwości urlopu w związku z opieką nad dziećmi do lat 8, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, masowe robienie zapasów przez klientów, wydłużenie godzin pracy sklepów spożywczych, coraz częstsze robienie zakupów spożywczych przez internet powodują, że zapotrzebowanie na pracowników branży spożywczej w ostatnim czasie znacznie wzrosło.

Pandemia Covid-19 niewątpliwie zrewolucjonizowała rynek pracy. Pewne branże zostały całkowicie wyłączone i przeżywają kryzys, inne wręcz przeciwnie: odnotowują wzrosty sprzedaży i szukają nowych pracowników. Kryzys niesie ze sobą również szanse takie jak: rozwój sprzedaży internetowej czy wdrażanie w firmach pracy zdalnej. Najważniejsze jest to, aby nie czekać na skutki pandemii, a działać i szukać nowych możliwości, nie narażając przy tym kluczowych pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby zostać w domu i w ten sposób przyczynić się do zminimalizowania zakażenia najważniejszych zasobów każdej firmy – kapitału ludzkiego.