Dlaczego pomimo mocnych kwalifikacji kandydat nie sprawdza się na okresie próbnym?


Przejrzałeś dziesiątki CV. Odbyłeś kilkanaście rozmów kwalifikacyjnych. Spośród kilku, wydawać by się mogło, idealnych osób, na oferowane przez Ciebie stanowisko wybrałeś jednego, najlepszego kandydata. Co jednak poszło nie tak, że rozstaliście się po okresie próbnym? Poznaj trzy najczęstsze powody niedopasowania kandydata do oczekiwań pracodawcy.

Nieodpowiednie dopasowanie do pozostałych członków zespołu

Skupienie się na tym, co jest zawarte w dokumentach aplikacyjnych, z pewnością pozwoli wybrać kandydatów z odpowiednim doświadczeniem. Jednak równie ważne są cechy charakteru. Nie zawsze przebojowy ekonomista sprawdzi się we współpracy z introwertyczną częścią zespołu i odwrotnie, nieśmiały handlowiec nie będzie czuł się komfortowo podczas prezentacji nowego produktu na spotkaniu z klientem. W jaki sposób można sprawdzić, czy nowy członek zespołu odnajdzie się na nowym stanowisku? Zanim zatrudnisz kandydata, porozmawiaj z pracownikami o tym, czy ich zdaniem kandydat odnajdzie się w Waszym środowisku pracy. Możesz również zaproponować płatny dzień próbny, aby lepiej poznać osobę, którą chcesz zatrudnić.

Roszczeniowa postawa kandydata

Czasem zdarza się tak, że przebojowość i zaradność kandydatów przesłoni nam prezentowaną przez nich postawę roszczeniową. Taki kandydat podczas rozmowy przede wszystkim negocjuje jak najlepsze warunki dla siebie, nie proponując nic w zamian. Oczywiście, kandydaci z dużym, cennym dla nas doświadczeniem, będą starać się o jak najlepsze warunki finansowe. Należy jednak pamiętać, że pracodawca tak naprawdę jeszcze nie miał możliwości sprawdzenia w praktyce tego, czy wybrany kandydat będzie rzeczywiście wartościowym pracownikiem. Pamiętajmy, aby podczas negocjacji dążyć do kompromisu. Co może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z roszczeniowym kandydatem? Sposób wypowiadania się, nadużywanie słów “muszę”, “wymagam”, “oczekuję”. Podczas spotkania rekrutacyjnego zwróć uwagę, czy osoba ubiegająca się o oferowane przez Ciebie stanowisko stawia siebie w centrum uwagi. Możesz również skontaktować się z jego poprzednimi pracodawcami, aby upewnić się, czy warto zatrudnić tę osobę.

Brak odpowiedniej motywacji

Zauważyłeś, że nowo zatrudniony pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a efekty jego pracy nie są zadowalające. Pomimo rozmów i porad nie widzisz zmiany w zachowaniu pracownika – najprawdopodobniej zatrudniona przez Ciebie osoba nie ma odpowiedniej motywacji do pracy. Zaangażowanie kandydatów możemy sprawdzić już podczas procesu rekrutacyjnego. Podczas przeglądania CV możesz zauważyć, że niektórzy kandydaci włożyli więcej pracy w przygotowanie swoich dokumentów aplikacyjnych niż inni. Świadczy o tym estetyka dokumentu, sposób przedstawienia informacji czy zamieszczenie podsumowania. Motywację osoby, którą chcemy zatrudnić, możemy również zweryfikować poprzez zaproponowanie wykonania zadania testowego czy pytając kandydata o to, co wie o firmie, w której chce się zatrudnić. Osoba, której zależy na pracy, z pewnością będzie szukała informacji o przyszłym pracodawcy.