Korzyści wynikające z obecności 4 pokoleń na placu budowy


Różnorodność w miejscu pracy ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu Twojego biznesu. Po raz pierwszy w historii widzimy 4 pokolenia (w niektórych przypadkach 5) w miejscu pracy w tym samym czasie. Każde pokolenie z własnym zestawem oczekiwań, wartości i priorytetów.

Musimy pamiętać, że każdy pracownik, niezależnie od wieku, wnosi coś ważnego do zespołu i nie powinien być oceniany przez pryzmat stereotypów. Osoby z pokolenia zwanego “Baby Boomers”, to osoby urodzone w latach 1946 -1964 mogą mieć taki sam poziom umiejętności technicznych jak urodzeni w latach ‘80 “Millenialsi” i podobnie “Millenialsi” mogą mieć takie same poglądy dotyczące pracy jak reprezentanci  “Baby Boomers”. Każdy pracownik coś wnosi na plac budowy, ale ważne jest, aby zrozumieć co ukształtowało myślenie i jakie wspólne wartości wyznaje każde z pokoleń, ponieważ zrozumienie tych aspektów może pozytywnie wpłynąć na komunikację.

4 Pokolenia

Osoby urodzone między 1946 a 1964 r. to reprezentanci pokolenia zwanego “Baby Boomers”. Zazwyczaj znajdują się na stanowiskach kierowniczych i odpowiadają za projekty. Cechuje ich  stereotypowe myślenie o silnym stylu przywództwa i lubią kierować cyklem pracy. Mają silne poczucie etyki zawodowej i skłonność do pracy po godzinach. Te cechy dobrze sprawdzą się na stanowiskach takich jak inspektorzy budowlani i specjaliści ds. BHP.

Generacja X, to osoby urodzone w latach 1965–1976, wielu z nich,  obecnie znajduje się na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla, również czują się swobodnie w pozycji, w której monitorują  pracę innych. Chociaż pokolenie to nie dorastało z takim samym poziomem postępu technologicznego jak pokolenie “Millenialsów”, świetnie pośredniczą pomiędzy pokoleniem “Baby Boomers”, a “Millenialsów”. Są silnie zorientowani na technologie. Dorastali w oczekiwaniu elastyczności w miejscu pracy, a także takich możliwości, jak praca zdalna, komunikują się w dużym stopniu przy pomocy technologii mobilnej i kładą większy nacisk na znaczenie zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej na placu budowy.

Urodzeni po 1995 roku, reprezentują pokolenie najmłodszych pracowników. Niosą ze sobą nowinki techniczne i postęp technologiczny. Technologia jest dla nich bardzo ważna w różnych aspektach życia. Dążą do efektywnego wykonywania wielu zadań ze względu na wpływ gospodarki gig.

5 sposobów na integrację, która zwiększy produktywność pracowników.

1. Odwrotne mentorowanie
Często zdarza się, że reprezentanci starszych pokoleń uczą młodsze pokolenia. Ważne, aby stworzyć kulturę uczenia się  wszystkich pokoleń do siebie nawzajem. Pozwól młodszym pracownikom szkolić starszych pracowników i odwrotnie.

2.  Komunikacja
Przyjmij różne metody komunikacji w grupie swoich pracowników. Dla niektórych preferowane są rozmowy twarzą w twarz, podczas gdy młodsze pokolenia mają tendencję do wysyłania wiadomości. Nie polegaj wyłącznie na jednej formie komunikacji i zachęcaj wszystkich pracowników do udziału we wszystkich formach komunikacji.

3. Przywództwo
Przygotuj przyszłych liderów. Współpracuj z pracownikami o potencjale przywódczym poprzez mentoring, dodatkowy rozwój kariery lub edukację i upewnij się, że widzą realną ścieżkę kariery w Twojej organizacji. Dyskutuj z pracownikami z wszystkich grup wiekowych i pełniących stanowiska na różnych szczeblach, aby określić, w jaki sposób ukierunkować przywództwo. Zbierz najlepsze pomysły od wszystkich, aby mieć pewność że zmierzacie w dobrym kierunku.

4. Cyfrowa Transformacja
Tradycja i doświadczenie często wpływają na zdolność akceptacji zmian w naszym życiu. Kultura wzajemnego uczenia się od siebie różnych pokoleń pozwoli na poszerzanie wiedzy pracowników szczególnie w zakresie wprowadzenia nowych technologii. Dzięki czemu pracownicy będą mogli wykonywać  kilka zadań na raz. Stosowanie technologii zmusza do ciągłej nauki i śledzenia zmian, do których trzeba się dostosować.

5. Skup się na efektach
Określone godziny pracy powoli odchodzą w zapomnienie. Koncentrując się na wynikach, możesz pozwolić na elastyczne godziny pracy (oczywiście w granicach rozsądku i zgodnie z wytycznymi firmy). Elastyczność godzin pracy, jak również dostosowanie się do zmian, ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu biznesowego.

Kluczowym aspektem jest komunikacja. Komunikuj się ze wszystkimi pracownikami i omawiaj ich potrzeby, pragnienia, obszary doskonalenia, umiejętności i daj im możliwość rozwoju i uczenia się we wszystkich aspektach ich  działalności.

W Euro Executive Recruitment stosujemy szereg dedykowanych rozwiązań dotyczących rekrutacji pracowników w branży budowlanej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z nami info@aaeuro.com.pl