Asystent operatora maszyny- produkcja folii


 • Pełen etat
 • Praca tymczasowa
 • Umowa zlecenie
 • Toruń
 • Aplikację zakończono

 

Jako agencja prac AA EURO RECRUITMENT dla naszego klienta zajmującego się produkcją folii oraz wyrobów foliowych poszukujemy asystentów operatora maszyny.

Miejsce pracy: Toruń ul. Polna

Oferujemy:

 • umowa zlecenia,
 • wynagrodzenie od 19,70 zł /h,
 • elastyczny grafik,
 • możliwość zdobycia doświadczenia,
 • dla ambitnych możliwość awansu na operatora maszyny

Zadania:

 • nabijanie wałków na sztangę,
 • oklejanie folii,
 • docinanie folii,
 • kontrola jakości,
 • przygotowanie materiału do produkcji

Wymagania:

 • odpowiedzialność,
 • sprawność fizyczna,
 • motywacja do pracy,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • chęć do nauki i rozwoju w kierunku operatora maszyn

Zapraszam do aplikowania poprzez przycisk ” Aplikuj na to stanowisko”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o., jako pracodawca.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

Tel: E-mail: