Magazynier- Operator wózka widłowego – UDT


Aktualnie dla jednego z naszych Klientów na terenie Bydgoszczy, wiodącego producenta tworzyw sztucznych poszukujemy kandydatów na stanowisko Magazyniera- Operatora wózków widłowych.

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Stanowisko: MagazynierOperator wózka widłowego

 

System pracy: 3 zmianowy

Opis stanowiska:

 • przyjęcia palet na regały wysokiego składowania
 • załadunek i rozładunek naczep z towarem
 • obsługa terminali mobilnych w systemie SAP (do przyuczenia)
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy oraz bezpieczna obsługa wózka wysokiego składowania
 • wykonywanie innych prac magazynowych na polecenie przełożonego

Wymagania:

 • odpowiedzialność,
 • gotowość do pracy zmianowej
 • uprawnienia na wózki widłowe UDT- nie wymagamy doświadczenie w obsłudze wózków wysokiego składu
 • dokładność

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie 4000 zł brutto + do 800 zł brutto premii
 • 30% dodatku za pracę na nocną zmianę
 • atrakcyjne premie
 • pracę w stabilnej, dobrze prosperującej firmie
 • przyjazną atmosferę pracy

Jesteś zainteresowany? Wyślij CV już dziś!

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o., jako pracodawca.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prześlij swoje CV lub inny odpowiedni plik. Max. rozmiar pliku: 2 MB.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AA Euro Group zgodnie z ich polityką prywatności.

Tel: E-mail: