Wykończenia wnętrz/ciesielstwo – Irlandia


 Aktualnie dla jednego z naszych Klientów na terenie Irlandii poszukujemy kandydatów / kandydatki do pracy na stanowisko Wykończenia wnętrz/ciesielstwo.

Stanowisko: Wykończenia wnętrz/ciesielstwo

Miejsce pracy: Killarney, Co. Kerry

OPIS STANOWISKA

 • wykończenia wnętrz w hotelach
 • wykonywanie różnego rodzaju wewnętrznych prac budowlanych
 • ciesielstwo

 

WYMAGANIA

 • komunikatywna znajomość j. angielskiego
 • doświadczenie w wykończeniach wnętrz
 • doświadczenie w ciesielstwie

 

NASZA OFERTA

 • stabilne zatrudnienie
 • praca stała, bez rotacji, 20 dni urlopu
 • praca w systemie jednej zmiany 8-18, pon.-pt.
 • wynagrodzenie 720€ brutto tygodniowo
 • zapewniamy zakwaterowanie, pokój 2-os. 20€ tygodniowo

Jeśli jesteś zainteresowany wyślij swoje CV w j. angielskim.

 Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o., jako pracodawca. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie AA Euro Recruitment Poland Sp. z o.o. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Mają Państwo prawo do: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Prześlij swoje CV lub inny odpowiedni plik. Max. rozmiar pliku: 2 MB.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AA Euro Group zgodnie z ich polityką prywatności.

Tel: E-mail: